Koçluk nedir?

Koçluk’un sözlüğün anlamı İngilizce coaching kelimesinden türemiştir ve  birini bir yerden bir yere taşıma anlamına gelmektedir. Benim size yapacağım tanımda ise, Koçluk; kişinin uyanık olduğu 14 saat içerisinde sadece 1 saati kendisine ayıracağı bir zaman dilimidir. Zihnimizde oluşan soruların cevaplarını bulma disiplinidir. Koç, danışana süreç boyunca rehberlik eder ve güven,samimiyet,gizlilik ve açık değerlerine dayalı bir ilişki oluşturulur. Koçluk, danışanın hedefleri doğrultusunda hareket eder. Koçlar danışanın gelişimini destekleyici konulara odaklanır,etkili seçimler yapmaları, fırsatları görme ve hayata geçirme alanlarında danışanı motive eder ve potansiyelini farketmesine yardımcı olur. 

 

Koçluk almak istediğinizi ne zaman anlarsınız? Aşağıdaki soruları siz de kendinize soruyorsanız;

Ben kimim?
Ben yaşamak istediğim hayatı mı yaşıyorum?
Benim hayallerim ne?
Benim güçlü yönlerim ne? Bunu nasıl geliştirebilirim?
Hedeflerimi nasıl belirleyebilirim?
Bu hayattan daha çok zevk almak istiyorum bunu nasıl başaracağım? 
Ne istediğimi biliyorum fakat harekete geçmekte zorlanıyorum, nasıl başaracağım?
Değişikliklerle başa çıkmak nasıl mümkün?

 

Koçluğun size uygun olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Farklı bakış açılarını keşfetmek, öğrenmek ve bunu hayata geçirmek konusunda ne kadar hazır olduğunuza önce bakın. Bir de değişim ve dönüşüm için kendinize ayıracak zamanınız enerjiniz var mı bunu da sorun kendinize. Bu sürecin bir ortaklık olacağını ve kendi sorularınızın kendi yanıtlarını bulacağınızı unutmayın. Koçluk bir süreçtir ve kişisel gelişim siz kendinize izin verdiğiniz sürece gerçek olur. 

 

Koçluk almak size ne kazandırır?

Kendinizi ifade etme, kişisel ve sosyal ilişkileri yönetme, harekete geçme ve istenilen sonuca ulaşma, değişim ile başa çıkmayı kolaylaştırma, hedefleri netleştirme, etkileşim tarzını belirleme ve değiştirme, iletişim becerilerini geliştirme, iş ve kişisel hayatı dengeleme ve stres yönetimi konularında destek sağlar.

 

Herkes Koçluk alabilir mi?

18 yaşını doldurmuş, kendi rızasıyla Koçluk alma kararını vermiş, değişime istekli ve bu değişimi bir rehber, yol arkadaşı ile sürdürmek isteyen herkes koçluk hizmeti alabilir. 

Koçluk bir meslek midir?

Evet, Koçluk MYK (Mesleki Yeterlilik Kurulu) tarafından 29.06.2013 tarihinde kabul edilmiş bir meslektir. MYK sitesinden detaylı inceleyebilirsiniz. 
 

Koçluğun mentor ve pskologdan farkı nedir?

Mentorluk, uzman olunan bir alanda veya kariyer geliştirmede deneyimlerinin paylaşıldığı bir hizmet türüdür ve Mentor&Mentee ilişkisi kurularak Mentor tecrübeleri doğrultusunda kişiyi yönlendirebilir. 

Koçluğu terapiden ayıran birkaç yön vardır. Birincisi koçluk, bireyin belirli hareketlerinin sonucu olarak kendi isteği ile başlattığı değişimi temel alan, kişisel ve mesleki büyüme ve gelişmeyi destekleyen bir meslektir. Sonuçlar kişisel ya da mesleki başarı ile ilişkilidir. 

Koçluk hep ileriye doğru hareket eder ve gelecek odaklıdır. Diğer yanda terapi acıyı iyileştirme, bireyin kendi içindeki ya da iki veya daha fazla bireyin arasındaki işlev bozukluğu ve çatışmalarla ilgilenir. Odak nokta ise genellikle şimdiki zamanda bireyin duygusal fonksiyonlarını engelleyen, geçmişten gelen sorunları öğrenmek; psikolojik fonksiyonları geliştirmek, var olan iş ve özel hayat koşulları ile duygusal açıdan daha sağlıklı yöntemlerle ilgilenmektir. Terapi sonucunda genellikle duygusal/hissi durumlarda gelişme görülür. 

Koçlukta odak nokta kişinin iş ya da özel hayatında belirli hedeflere ulaşması için harekete geçirecek ve hayatın içinde uygulanabilir stratejiler yaratmaktır. Koçluk ilişkisinde hareket, sorumluluk ve takip üzerinde durulur. 

Koçluk nasıl bir süreci kapsar?

Koç ve danışan arasında gerçekleşecek olan görüşmelerin yüzyüze veya online olacağını Koç ve Danışan belirler. Koçluk ilişkisinin kapsamı belirlenir ve Keşif görüşmesi gerçekleşir. Bir araya gelecekleri günü ve saati her ikisi de kendi ajandasına göre organize eder ve seanslar ortalama 60 dakika sürer.  Koçluk süresi haftada bir olarak düzenlenir 2-4 ay arasında gerçekleşir. 

 

Koçluk eğitimi ve Koçluk seansı arasındaki fark nedir?

Koçluk eğitimi ICF(International Coaching Federation)tarafından akredite olmuş okullar tarafından sağlanır. Koçluk seansı ise bu akredite olmuş okullardan ileri düzey koçluk eğitimi almış kişiler tarafından uygulanan bir disiplindir. 

 

Koçluk’u temsil eden kuruluşlar kimdir?

ICF Türkiye (International Coaching Federation) 
EMCC Türkiye Yönderlik ve Koçluk Derneği (European Mentoring Coaching Council)
Association for Coaching

 

×
Ana Sayfa İletişim
  • TR
  • EN
  • FR